PEGIזהו הסבר על סימלי PEGI אשר חלקם או כולם מופיעים על אריזות המשחקים.
בכדי לבדוק את תכונות המשחק, יש לראות את הסמלים אשר נמצאים בעמוד המוצר באתר ו/או על אריזת המשחק ולקרוא את פירושם בטבלה זו:

סמלתיאורסמלתיאור
מכיל תיאור של אלימותמתאים לגילאי 3 ומעלה
מדריך או מעודד הימוריםמתאים לגילאי 7 ומעלה
עלול לעודד אפליהמתאים לגילאי 12 ומעלה
מתיחס לשימוש בסמיםמתאים לגילאי 16 ומעלה
מתאר ערום או התנהגות מיניתמתאים לגילאי 18 ומעלה
מכיל שפה גסה  עלול להפחיד ילדים
רכישות זמינות בתוך המשחק משחק תומך ברשת – אונליין

קישור לאתר הרישמי: http://www.pegi.info