האחריות

החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן-"החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.

בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו. האחריות במעבדת החברה אלא אם צוין אחרת בחשבונית / הזמנה / תעודת האחריות. אין חובת החלפה בחדש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הפגום.

משך זמן תיקון המוצר יהא 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במעבדת שרביט קומטק, כל זאת בתנאי שחלקי החילוף קיימים במלאי המעבדה. באם חלקי החילוף הנחוצים אינם במלאי, תפעל המעבדה להזמינם מהספק הרלוונטי, כך שמשך זמן התיקון לא יארך מעבר ל28 ימי עסקים. במצב בו יארך משך זמן התיקון מעבר ל28 ימי עסקים, או לחלופין לפי החלטת שרביט קומטק, יוצע ללקוח מכשיר חלופי למשך זמן התיקון הנותר.

במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ואו נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ע"פ חוק.

באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

מימוש האחריות למוצר מותנה בקיומו של המספר הסידורי עליו כפי שנסרק למערכות החברה טרם אספקתו.

מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. לא יתקבל מוצר המותקן במערכת מחשב אשר לא נקנתה מאיתנו. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.

יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח ישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.

במחשבים נייחים (PC) האחריות היא לשנה אחת למעט חלקים מיוחדים כמפורט בהמשך. האחריות אינה חלה על מאווררים, ומוצרים מתכלים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת בחשבונית. האחריות לשאר חלקי המחשב הנלווים כגון מקלדות ועכברים "אלחוטיים" וכד' שנה אחת. למארזים האחריות מתייחסת לספק כוח בלבד לתקופה של שנה, לא תחול אחראיות לדלת זכוכית שבורה במארז. לא ניתן להחזיר מחשב ו/או חלקי מחשב שהורכב/ו עבור הלקוח ע"פ חוק.

לדיסקים קשיחים (פנימים ו/או חיצוניים), למעבדים, ללוחות אם, לכונני SSD, לכרטיסי מסך/קול/הרחבה, לספקי כח, לזיכרונות, לרמקולים, לאוזניות תקופת האחריות היא כמצוין בשורת הפריט בגוף החשבונית והינה יכולה להשתנות לפי הדגם ו/או היצרן בין שנה לשלוש שנים, במידה וימצא בבדיקת מעבדת החברה סימני פתיחת המוצר, מכה, שברים, סדקים, מעיכות, רכיבים/פינים עקומים, סימני התחממות/שריפה, מדבקת המספר הסידורי מושחתת ו/או חסרה, לא תחול האחריות למוצרים המצוינים לעיל במידה ולדעתה של החברה יש בהם נזק פיזי.

כל שירות ו/או אחריות למחשבים ניידים, טאבלטים, מסכי LCD' טלוויזיות, מצלמות, קונסולות משחק, מדפסות, סורקים, מחשבי כף יד ומוצרי חשמל כגון PHILIPS ,XEROX ,XBOX ,SONY ,FUJITSU ,CANON ,SAMSUNG ,TOSHIBA ,GIGABYTE ,LG ,DELL ,ASUS ,LENOVO ,HP ,MIO ,HTC ,SILVER LINE ו/או כל יצרן אחר, ינתן במעבדות של ספקים אלו בלבד ולפי תנאי ותעודת האחריות שלהם, וזאת מיום הרכישה בהתאם לתקופת אחריות של שנה אחת, אלא אם צוין אחרת בחשבונית הרכישה, או נרכשה "הרחבת אחריות" בנפרד. אחריות למטען וסוללה במחשב נייד/ טאבלט היא ע"פ תנאי אחריות היצרן/יבואן בלבד, בהעדרם עד שנה. מוסכם כי כל פניה לאחר רכישת המוצר, תיעשה למעבדות הספק בלבד. אחריות לשדרוגים שנרכשו עבור מוצרים אלו (אחסון, זכרון, מערכת הפעלה וכיו"ב) ינתן ע"י שרביט קומטק אלא אם צוין אחרת בחשבונית / הזמנה / תעודת האחריות.

למכשירי טלפון סלולרי ונגני MP3/4 האחריות לשנה (אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה) ובכפוף לתעודת האחריות המצורפת באריזת המכשיר. לאוזניות, למטען, לכבל סנכרון/טעינה, לסוללה האחריות לשלושה חודשים. האחריות בטלה למכשיר שנראה בו נזק פיזי (מכות, שברים, סדקים, סימני נוזל, קורוזיה) וכן אם מדבקת אחריות קרועה/חסרה, בוצע בו שינוי תוכנה שאינו כפי שמגיע במקור ו/או הופץ ע"י היצרן, מכשיר שמספר IMEI שונה/נמחק/הוסר.

למוצרים מתכלים: למדיות ותוכנות אין אחריות, לראשי דיו האחריות היא לחודש, אחריות לסוללות, מטענים, תיקים,כבלים, אביזרים שונים וכל ציוד היקפי היא בין חודש לשנה כמפורט בחשבונית הקניה ובתנאי שלמוצר אין כל נזק פיזי ושימוש בלתי סביר.

לצגי LCD/LED במכשירי טלפון סלולרי, טאבלטים, מחשבים ניידים, מסכים, נגני MP3/4, לא תחול האחריות על שבר ו/או נזק למסך ו/או פיקסלים שרופים (נקודות מתות) על כמות הקטנה מ-3 נקודות בוהקות ו/או 5 נקודות כבויות.

מקרים בהם לא תחול האחריות

 1. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת החברה, אין משמעותה כי הפגם/התקלה הינם במסגרת האחריות. במקרים בו תקבע החברה כי התיקון הנדרש אינו מכוסה במסגרת האחריות, יתבקש הלקוח לאשר תיקון בתשלום במידה וניתן לתקן המוצר, אישור הלקוח לתיקון יהווה התחייבותו לתשלום עבור התיקון.
 2. הסרתה ו/או קריעתה ו/או שחיקתה של מדבקת האחריות / מדבקת המספר הסידורי של המוצר.
 3. הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות שהודבקה על גבי מארז המחשב, זאת במידה וימצא נזק פיזי לאחד מהרכיבים הפנימיים במחשב בלבד.
 4. במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו'…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 5. אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
 6. אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע"י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע"י אדם שלא הוסמך על ידינו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום.
 8. אם לדעת החברה, מקור הפגיעה בתוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים, או עקב תפעול לקוי, או אי תאימות לתוכנות שהתקין או השתמש בהם הלקוח.
 9. אם לדעת החברה, המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום, מכל סוג שהוא.
 10. במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.
 11. האחריות אינה מכסה תמיכה טכנית מכל סוג שהוא ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר, (התקנות הגדרות וכו'…).
 12. מוסכם כי בכל מקרה מהמקרים דלעיל, קביעתו הבלעדית של טכנאי החב', לאמור לעיל, תהה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה.

הגבלת אחריות

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 5. אין החברה אחראית לחלקים של הלקוח שצורפו למחשב שהורכב במעבדת שרביט קומטק.
 6. במחשב שהורכב ע"י החברה,בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישולמו מראש, במידה והחלק הפגום באחריות , יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.
  • לקוח שישאיר ציוד במשרד או במעבדה, ללא הסכמת החברה בכתב יחויב בדמי אחסון בסך ₪50 ליום, החברה אינה אחראית לציוד זה.
  • מוסכם כי ציוד, שלא ייאסף, בתוך 45 יום, מהודעת החברה לאספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי.
  • הלקוח מאשר כי קיבל את המוצרים המפורטים בחשבונית במצב חיצוני תקין.
  • הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הרכישה והאחריות שלהלן וכי הינם מקובלים ומוסכמים עליו.

הודע לי בזאת, כי קיימות הוראות בטיחות המופיעות באתר האינטרנט:  https://sharvitcom.tech/safety/
ושעלי לקרוא אותן לפני כל שימוש במחשבים, בציוד הנלווה, ובכל מוצר אחר שרכשתי אי פעם בחברה (במקרה של בעיה בקריאת ההוראות אדווח לחברה).